Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

…ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας.

Μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας καὶ μετανόησον, καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον…


Ἀποκ. β΄ 4-5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου