Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 29η.


Τι θαυμάζεις Μαριάμ; Τι ἐκθαμβεῖσαι τῷ ἐν σοί;
Ὅτι ἄχρονον Υἱόν, χρόνῳ ἐγέννησα, φησί,
τοῦ τικτομένου τὴν σύλληψιν μὴ διδαχθεῖσα.
Ἄνανδρος εἰμί καὶ πῶς τέξω Υἱόν;
Ἄσπορον γονήν τις ἑώρακεν;
Ὅπου Θεὸς γὰρ βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις,
ὡς γέγραπται.
Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου,
ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου