Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 28η.


Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ο Χριστός˙

ἀκολουθήσωμεν λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ,

μετὰ τῶν Μάγων, Ἀνατολῆς τῶν βασιλέων.

Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἀκαταπαύστως ἐκεῖ˙

Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν ᾠδὴν ἐπάξιον˙

Δόξα ἐν ὑψίστοις, λέγοντες,

τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι,

ἐκ τῆς Παρθένου καὶ Θεοτόκου,

ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου