Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 26η.


Μάγοι, Περσῶν βασιλεῖς,

ἐπιγνόντες σαφῶς

τὸν ἐπὶ γῆς τεχθέντα Βασιλέα οὐράνιον,

ὑπὸ λαμπροῦ Ἀστέρος ἑλκόμενοι,

ἔφθασαν ἐν Βηθλεέμ,

δῶρα προσφέροντες ἔγκριτα,

χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν˙

καὶ πεσόντες προσεκύνησαν.

Εἶδον γὰρ ἐν τῷ Σπηλαίῳ,

βρέφος κείμενον τὸν Ἄχρονον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου