Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 24η.


Νέον ἐξ Ἀδάμ παιδίον φυράματος,

ἐτέχθη Υἱὸς καὶ πιστοῖς δέδοται˙

τοῦ δὲ μέλλοντος οὗτός ἐστιν Αἰῶνος Πατὴρ καὶ Ἄρχων,

καὶ καλεῖται τῆς Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος˙

οὗτος ἰσχυρὸς Θεός ἐστι

καὶ κρατῶν ἐξουσίᾳ τῆς κτίσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου