Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 21η.


Ὁ λαὸς εἶδεν, ὁ πρὶν ἠμαυρωμένος,

Μεθ' ἡμέραν φῶς, τῆς ἄνω φρυκτωρίας·

Ἔθνη Θεῷ δέ, κλῆρον Υἱὸς προσφέρει,

Νέμων ἐκεῖσε τὴν ἀπόρρητον χάριν,

Οὗ πλεῖον ἐξήνθησεν ἡ ἁμαρτία.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου