Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 20η.


Τὸν κατ’εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν

ρεύσαντα ἐκ παραβάσεως

ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς,

κλίνας οὐρανοὺς κατέβη

καὶ ᾤκησεν ἐν μήτρᾳ παρθενικῇ ἀναλλοιώτως,

ἵνα ἐν αὐτῇ τὸν φθαρέντα Ἀδὰμ ἀναπλάσῃ κράζοντα˙

Δόξα τῇ ἐπιφανείᾳ σου,

ὁ Λυτρωτής μου καὶ Θεός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου