Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 19η.

Ἡ δημιουργός νῦν προέρχεται Σοφία, αἱ προφητικαί διανίσχουσι νεφέλαι, ἡ χάρις αἰθριάζει, ἡ ἀλήθεια ἔλαμψε, παύεται αἰνίγματα σκιώδη, ἡ τῆς Ἐδὲμ ἠνοίγη πύλη, Ἀδάμ χόρευε, ὁ πλαστουργὸς Θεός ἡμῶν, ἑκὼν πεπλαστούργηται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου