Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 18η.


Μὴ στύγναζε Ἰωσήφ,

καθορῶν μου τὴν νηδύν·

ὄψει γὰρ τὸ τικτόμενον ἐξ ἐμοῦ καὶ χαρήσῃ,

καὶ ὡς Θεὸν προσκυνήσεις,

ἡ Θεοτόκος ἔλεγε τῷ ἑαυτῆς μνηστῆρι,

μολοῦσα τοῦ τεκεῖν τὸν Χριστόν.

Ταύτην ἀνυμνήσωμεν λέγοντες·

Χαῖρε κεχαριτωμένη,

μετὰ σοῦ ὁ Κύριος,

καὶ διὰ σοῦ μεθ' ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου