Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 17η.


Ἀνέτειλας Χριστὲ ἐκ Παρθένου,

νοητὲ Ἥλιε τῆς Δικαιοσύνης.

Καὶ Ἀστὴρ σὲ ὑπέδειξεν

ἐν Σπηλαίῳ χωρούμενον τὸν Ἀχώρητον,

Μάγους ὁδηγήσας εἰς προσκύνησίν σου,

μεθ̉ ὧν σὲ μεγαλύνομεν,

Ζωοδότα δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου