Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Close to home

"The day when God is absent, wrote Metropolitan Anthony Bloom in Beginning to Pray,

when He is silent - that is the beginning of prayer.

Not when we have a lot to say, but when we say to God

“I can’t live without You, why are You so cruel and silent?”

This knowledge that we must find or die - makes us break through

to the place where we are in the Presence.

If we listen to what our hearts know of love and longing

and are never afraid of despair,

we find that victory is always there on the other side of it."


Ξένα λόγια από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου