Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 8η.

Ὅτε Ἰωσήφ, Παρθένε, λύπῃ ἐτιτρώσκετο

πρὸς Βηθλεὲμ ἀπαίρων,

ἐβόας πρὸς αὐτόν˙

Τί ὁρῶν μὲ ἔγκυον στυγνάζεις καὶ ταράττεσαι,

ἀγνοῶν ὅλως τὸ ἐν ἐμοὶ φρικτὸν μυστήριον;

Λοιπὸν ἀπόθου φόβον ἅπαντα,

τὸ παράδοξον ἐννοῶν.

Θεὸς κάτεισι γὰρ ἐπὶ γῆς δι̉ ἔλεον,

ἐν τῇ ἐμῇ μήτρᾳ νῦν,

καὶ σάρκα προσελάβετο˙

ὅνπερ τικτόμενον ὄψει, ὡς ηὐδόκησε,

καὶ τῆς χαρᾶς πλησθεὶς,

προσκυνήσεις ὡς Κτίστην σου,

ὅν Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἀπαύστως, καὶ δοξάζουσι,

σὺν Πατρὶ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

2 σχόλια:

  1. It's a good thing I know this hymn in English already, because Google Translate botched it! I didn't know whether to laugh or cry it was so bad. (c;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Matushka,
    i'm rather surprised that any of it was "accessible" to Google Translator. The lovely language of the hymns is , i am afraid, considered rather obsolete to be "recognised" by software!
    Thank you for stopping by and going through the google translator ordeal!

    ΑπάντησηΔιαγραφή