Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 4η.


Ἰωσήφ, εἰπὲ ἡμῖν,

πῶς ἐκ τῶν Ἁγίων ἥν παρέλαβες Κόρην,

ἔγκυον φέρεις ἐν Βηθλεέμ;

Ἐγώ, φησί, τοὺς Προφήτας ἐρευνήσας

καὶ χρηματισθεὶς ὑπὸ Ἀγγέλου,

πέπεισμαι,

ὅτι Θεὸν γεννήσει ἡ Μαρία ἀνερμηνεύτως.

Οὗ εἰς προσκύνησιν

Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν ἥξουσι

σὺν δώροις τιμίοις λατρεύοντες.

Ὁ σαρκωθεὶς δι̉ ἡμᾶς,

Κύριε, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου