Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 3η.


Πρὸ τῆς Γεννήσεως τῆς Σῆς,

τρόμῳ ὁρῶσαι τὸ μυστήριον, Κύριε,

αἱ νοεραὶ στρατιαὶ κατεπλήττοντο˙

ὡς γὰρ βρέφος νηπιᾶσαι ηὐδόκησας,

ὁ τὸν πόλον κοσμήσας τοῖς ἄστρασι˙

καὶ φάτνῃ τῶν ἀλόγων ἀνακέκλισαι,

ὁ δρακὶ συνέχων πάντα γῆς τὰ πέρατα˙

τοιαύτῃ γὰρ οἰκονομίᾳ

ἐγνώσθη σου ἡ εὐσπλαγχνίᾳ.

Χριστέ, τὸ Μέγα Ἔλεος, Δόξα Σοι!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου