Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 16η.


Ὑπόδεξαι Βηθλεέμ, τὴν τοῦ Θεοῦ Μητρόπολιν.

Φῶς γὰρ τὸ ἄδυτον ἐπὶ σὲ γεννῆσαι ἥκει.

Ἄγγελοι θαυμάσατε ἐν οὐρανῷ

ἄνθρωποι δοξάσατε ἐπὶ τῆς γῆς,

Μάγοι ἐκ Περσίδος,

τὸ τρισόκλεον δῶρον προσκομίσατε.

Ποιμένες ἀγραυλοῦντες,

τὸν τρισάγιον ὕμνον μελῳδήσατε.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Παντουργέτην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου