Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 15η.


Λαθὼν ἐτέχθης ὑπὸ τὸ Σπήλαιον,

ἀλλ̉ οὐρανὸς σε πᾶσιν ἐκήρυξεν,

ὥσπερ στόμα τὸν Ἀστέρα προβαλλόμενος, Σωτήρ.

Καὶ Μάγους σοι προσήνεγκεν,

ἐν πίστει προσκυνοῦντάς σε,

μεθ̉ ὧν ἐλέησον ἡμᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου