Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 11η.


Τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος,

ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου,

πεφώτισται τὰ σύμπαντα.

Ποιμένων γὰρ ἀγραυλούντων

καὶ Μάγων προσκυνούντων,

Ἀγγέλων ἀνυμνούντων,

Ἡρῴδης ἐταράττετο.

Ὅτι Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐφάνη,

Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου