Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

«κτίζεται ὁ Κτίστης, φωνῇ τοῦ κτίσματος» (όσιος Νικόλαος Καβάσιλας)

ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἐν πυρὶ φλογὸς ἐκ τοῦ βάτου, καὶ ὁρᾷ ὅτι ὁ βάτος καίεται πυρί, ὁ δὲ βάτος οὐ κατεκαίετο. 3 εἶπε δὲ Μωυσῆς• παρελθὼν ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ μέγα τοῦτο, ὅτι οὐ κατακαίεται ὁ βάτος. 4 ὡς δὲ εἶδε Κύριος ὅτι προσάγει ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν ὁ Κύριος ἐκ τοῦ βάτου λέγων• Μωυσῆ, Μωυσῆ. ὁ δὲ εἶπε• τί ἐστι; 5 ὁ δὲ εἶπε• μή ἐγγίσῃς ὧδε. λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου• ὁ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας, γῆ ἁγία ἐστί.

Ἐξ. γ΄ 2-5


• παρελθὼν ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ μέγα τοῦτο, ὅτι οὐ κατακαίεται ὁ βάτος.
«ας πάω να δω αυτό το παράδοξο θέαμα, γιατί δεν καίγεται η βάτος.»

λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου

μή ἐγγίσῃς ὧδε

Πόσες φορές στέλνω την λογική μου και την διάνοιά μου «να πάνε να δουν» τα μυστήριά Σου και πόσες φορές γυρίζω πίσω, άπραγος και σαστισμένος άνθρωπος εγώ, με την φωνή Σου στ’αυτιά μου «μή ἐγγίσῃς ὧδε.Λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου» γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι ά γ ι ο ς. «Λῦσαι τὸ ὑπόδημα» της ορθολογιστικής σου γκρίνιας, μην αναλύεις, μην προσπαθείς, έλα απλά, έλα ταπεινά, έλα ξυπόλητος. Ξυπόλητος, ανυπεράσπιστος, έλα εσταυρωμένος. Και θέλω, αλλά δεν ξέρω πώς, σε παρακαλώ να μου το διδάξης. Δίδαξέ με πώς να περπατήσω προς τα Σένα, γυμνός απ’τα γιατί μου, γυμνός από τις υποδείξεις της διανοίας μου, γυμνός επί τέλους από την πολυπλοκότητα και την αφόρητη πολυδιάσπασι της υπάρξεώς μου. Δεν έχω τίποτε να Σου προσάξω. Πάρε τον κουτσουρεμένο και άωρο εαυτό μου, εμφύτευσέ τον στα φιλόξενα σπλάγχνα της ιαματικής Σου Αγάπης, κυοφόρησέ τον για όσο χρειαστεί, μέχρι να μορφωθεί κάτι βιώσιμο, κάτι εξελίξιμο, κάτι δικό Σου. Και γέννησέ τον μέσα στον Εαυτό Σου, γέννησέ με μέσα Σου, εκεί να υπάρξω πάλι, εκεί να υπάρξω. «Ως αρτιγέννητο βρέφος», το λογικόν, άδολον γάλα επιποθόν.
Γέννησέ με Εσύ και πλάσε με ξανά να είμαι μία Ύπαρξι που υπάρχει όπως μόνο Εσύ στ’αλήθεια υπάρχεις, κάνε με αθώο, ταπεινό, ειρηνικό, πράο, απλό. Κάνε με όμορφο και δυνατό και μεγάλο με μια πλατειά πλατειά καρδιά, τόσο πλατειά που να χωράς μέσα Ολόκληρος, να γεννηθείς από μέσα μου, Παιδίον Νέον, Μεγάλης Βουλής Άγγελος, Άρχων Ειρήνης, ο προ αιώνων Θεός.
Και να με κάνης άνθρωπο κατά πως πλάστηκα να είμαι.

Ελέησέ με.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου