Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Θεομητορικόν«Ἔζη τοίνυν ἄσκευον , ἀπεριμέριμνον, ἀπραγμάτευτον ἀνύουσα βίον, λύπης ἄμοιρον,
παθῶν ἀγενῶν ἀμέτοχον, ἡδονῆς ταύτης τῆς οὐκ ἄνευ ὀδύνης ἀνώτερον,
Θεῷ ζῷσα μόνῳ, Θεῷ βλεπομένη μόνῳ, Θεῷ τρεφομένη, Θεῷ τηρουμένη μόνῳ…
καὶ αὕτη Θεὸν μόνον ὁρῶσα, Θεὸν ποιουμένη τρυφὴν οἰκεῖαν,
Θεῷ διηνεκῶς προσανέχουσα»
(Γρηγ. Παλαμᾶ, ΕΠΕ 11).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου